Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

Ontex Tüketim Ürünleri San.Tic.Anonim Şirketi (“ŞİRKET”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, www.canbebe.com ve diğer internet sitelerimiz, Şirketimize ve ürünlerimize ait mobil uygulamalarımız, tesislerimiz, müşteri hizmet noktalarımız, çağrı merkezi ve diğer müşteri hizmet kanalları, sosyal medya hesaplarımız üzerinden, üyelik/iletişim kayıt formları, Şirketimizden yaptığınız alışverişler, internet sitesi destek paneli, çerezler, web analiz araçları ve benzer teknolojiler aracılığıyla vasıtasıyla, şirketimiz lokasyonlarından birini ziyaret etmeniz halinde güvenlik kameralarıyla, ziyaretçi giriş kayıtları vasıtasıyla otomatik ve otomatik olmayan yazılı, sözlü ve dijital yöntemlerle toplayabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi işlememize ilişkin Hukuki sebeplerimiz;
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası, sipariş takibinin gerçekleştirilmesi,
Satın aldığınız ürün ve hizmetlerin sağlanması,
Satış sonrası destek hizmetlerinin sağlanması.
Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
Finansal işlemlerin takibi,
Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz, Şirketimizle olan ilişkinize göre değişebilecek olup; ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, iletişim adresi, satın aldığınız/kullandığınız şirketimizin ürettiği, dağıttığı veya sattığı ürünlere ilişkin bilgiler, Şirketimize dijital satış kanallarından yaptığınız alışverişler ile ödeme ve fatura bilgileriniz, internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımız üzerinden ilettiğiniz bilgiler, yaptığınız işlemler, gezintiler ve davranışlar ile (marka, model, dil tercihi, tarayıcı bilgileri, IP, lokasyon, kablosuz bağlantı durumu gibi) kullandığınız cihaza ve internet bağlantınıza ilişkin bilgiler, çerez bilgileri, ilgi alanlarınız gibi kişisel verileriniz işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz;

Talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması ve Şirketimizle aranızdaki sözleşmenin gerekliliklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle;
Şirketimizin ürettiği, dağıttığı veya sattığı ya da Müşteri hizmetleri desteği verilen ürünlere ilişkin talep, işlem ve şikayetlerin sonuçlandırılabilmesi, satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, ürün satışı, teslimi, iade ve satış sonrası müşteri ilişkileri hizmetlerini yerine getirmek amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle;
Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Şirket operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icrası, internet sitesi ve uygulamalarımız kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetini değerlendirmek ve arttırmak, internet siteleri, mobil uygulamalar, mağazalar ve diğer hizmet kanallarının iyileştirilmesi, firma ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim, iç kontrol, hukuk, finans ve şirket içi operasyonların yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, bilgi güvenliği ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Şirketimizin bağlı olduğu şirketlerin grup politikalarına uyum, şirketimiz ve yetkilendirdiği 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin kontrolünün sağlanması amaçlarıyla Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması;
Şirketimizin hukuki yükümlülüklerine uyum ve ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına gerekli bildirimlerin yapılması amaçlarıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve herhangi bir uyuşmazlık halinde bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması, Şirketimiz tarafından sunulan kampanya, promosyon, indirim, avantaj, hediye çeki ve benzeri olanaklardan yararlanabilmeniz, Şirketimiz ürünlerinin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, bülten, kampanya bilgilerini sağlamak, kutlama, temenni ve sair içeriklerle gönderilecek iletilerle Şirketimiz, markalarımızın tanınırlığını arttırmak, Şirketimiz ürünlerine ilişkin alışveriş alışkanlıklarınıza ve ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş kampanya, promosyon, indirim ve avantaj, hediye çeki ve benzeri faydaların planlanması ve ilgili profil ve segmente uygun müşterilerimize önerilmesi, bunlara ilişkin reklam, tanıtım ve bilgilendirme iletisi ile memnuniyet anketi formu gönderilmesi amaçlarıyla açık rızanız hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞIYORUZ?
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar ve mevzuata uygun olarak söz konusu amaçlar için gerekli ve ilgili olduğu ölçüde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Şirketimizin standart süreçleri çerçevesinde kişisel verilerinizin gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılabileceği başlıca durumlar aşağıdaki gibidir:
Kişisel verileriniz, internet sitemiz ve diğer hizmet kanallarında yaptığınız işlem ve taleplerin gerçekleştirilebilmesi ve tüm kanallardan sağlıklı hizmet alabilmeniz için Ontex Tüketim Ürünleri satış noktalarına, bayilerimize ve iş ortaklarımıza, “Ontex Çerez Politikası”nda belirtilen amaçlarla çerez sağlayıcı üçüncü taraflara; pazarlama, tanıtım, reklam ve iletişim gibi amaçlarla destek aldığımız firma ve ajanslara; kargo ve lojistik şirketlerine, internet sitelerimiz ve mobil uygulamalarımızda yer alan fonksiyonların yerine getirilmesi ve iyileştirilmesi, anlık bildirimlerin ve SMS/e-posta iletilerinin gönderilmesi ve çağrı merkezi vb. iletişim hizmetleri için destek aldığımız hizmet sağlayıcı firmalara; Şirketimizin iç operasyonları, denetim, iç kontrol, bilişim sistemleri, hukuk ve muhasebe süreçleri ile ilgili destek hizmet aldığı danışmanlık, denetim, hukuk, bilgi teknolojileri, lojistik, arşiv vb. alanlardaki tedarikçilere ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kişi ve kurumlara aktarılabilmektedir.

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılı haklarınız bulunduğunu hatırlatmak isteriz:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
BAŞVURU VE İLETİŞİM
KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize, kimliğinizin doğrulanması şartı ile yazılı olarak ve KVK Kurumu’nun yürürlükteki düzenlemelerine uygun olarak iletebilirsiniz. Şirketimize başvurularınızı web sitelerimizde yer alan “KVKK Başvuru Formu” doldurarak elden veya posta yolu ile veya Şirketimiz nezdinde önceden kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden [email protected] adresine ya da [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Detaylı bilgi için ilgili formu inceleyebilirsiniz.
Başvurunuza 30 gün içerisinde dönüş sağlanacaktır. Başvurularınıza sağlıklı yanıt verilebilmesi için mevzuat gereğince başvurunuzun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri içermesi, e-posta üzerinden başvuruyorsanız kullandığınız e-posta adresinin sistemlerimizde önceden kayıtlı olması, talebinizi belirli, açık ve anlaşılır biçimde belirtmeniz, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz gerekmektedir.
Ticari elektronik ileti alımına ilişkin verilmiş onaylar, her zaman geri alınabilir. Ticari elektronik ileti alımına ilişkin daha önceden verilmiş onayların geri alınması taleplerinizi ve iletişim tercihlerinizi, ilgili iletişim içinde belirtilen yöntemler vasıtasıyla veya [email protected] üzerinden Şirketimize iletebilir ya da ilgili mevzuat çerçevesinde Ticari İleti Yönetim Sistemi (İYS) platformu üzerinden iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Mersis No: 0091001062500015
Ticari Ünvan: ONTEX TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adres: Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. No: 109-E, 1D Blok,Kat:6 34485, Sarıyer / İstanbul
Telefon: +90 212 411 09 00
KEP Adresi: [email protected]